המרכז הישראלי לאתיקה

המרכז הישראלי לאתיקה בירושלים הוא מוסד ציבורי המהווה מרכז ארצי לענייני אתיקה בישראל.

האתיקה עוסקת בדמותם הרצויה של בעלי המקצוע השונים בתחומם, והדיון המרכזי בה הוא המעשה הראוי במסגרת העיסוק המקצועי.

אתיקה יכולה לעסוק במקצועות מסוימים כגון: אתיקה של רופאים, מורים או עורכי דין, וחיילים.

האתיקה יכולה להיות גם רלוונטית לנושאי משרה או בבעלי תפקיד שונים כגון: אתיקה של שרי ממשלה, אתיקה של חברי כנסת, אתיקה של מפקדים בצבא, אתיקה של ראשי ערים וכדומה.

האתיקה יכולה להיות גם אתיקה של ארגונים מקצועיים כגון: אתיקה של ארגון לאומי, אתיקה של ארגון עסקי, אתיקה של ארגון ציבורי, ארגון ממשלתי וכדומה.

כללי האתיקה מהווים מצפן מקצועי המכוון את בעל המקצוע בעת קבלת החלטות לאחר שהתחבט בדילמות השונות הנקרות בדרכו. אלו עשויות להיות דילמות ייחודיות למקצוע, לתפקיד או לארגון מסויים.

לרוב, האתיקה איננה נאכפת באמצעות סנקציות הקבועות בחוק, אלא באמצעות תהליכים פנים ארגוניים ופעולות במישור הציבורי, החברתי, המקצועי והנורמטיבי.

האתיקה מוטמעת על ידי פעולות שונות, כגון: דוגמה אישית, חינוך, הדרכה וחניכה.

בכל ארגון ובאגודות מקצועיות שונות מנסים לענות על השאלות הללו ולשם כך מנסחים קוד אתי. הקוד האתי המהווה תעודת זהות ארגונית אמור לבסס את כבוד המקצוע – המורכב מצניעות מקצועית ומהכרה בגבולות המקצוע ובגבולות היכולת של כל אחד – ומעל הכול הוא אמור להגדיר מהי ההתנהגות הראויה בארגון על ידי עובדיו השונים.

הוא נועד להביא לידי הבנה עמוקה של המטרה שלשמה התאגדו אנשים ונשים בארגון, של האינטראקציות בין המחלקות והאגפים השונים בארגון ושל מבנהו, ולדייק שורה של נושאים שונים בקרב כלל העובדים והעובדות כמו סמכות, אחריות וייעוד.

נוסף על כך, הקוד האתי עוסק גם בתפיסות מקצועיות שונות – הוא מנסה לבחון למשל כיצד העובד תופס את עצמו מבחינה מקצועית, ומהו המכנה המשותף לכל העובדים במקצוע מסוים בארץ ובעולם.