המרכז הישראלי לאתיקה הוא הגוף היחיד בישראל העוסק רק באתיקה ובכל תחומי האתיקה. המרכז מקיים פעילות מגוונת, חלקה ייחודית לקבוצות מארגונים ציבוריים, ביטחוניים, עסקיים וגופים מקצועיים, וחלקה פתוחה לציבור הרחב.

אם אתם:

*מנהלים ועובדים מארגונים ציבוריים, עסקיים, ביטחוניים וחברתיים

*דירקטוריונים והנהלות

*איגודים מקצועיים

*ממונים, נאמנים וחברי וועדות אתיקה

אנחנו הכתובת שלכם