אודות המרכז הישראלי לאתיקה

חזון

  • לטפח ולקדם את האתיקה בכל תחומי החיים, ובכלל זה בקרב ארגונים ומקצועות שונים. זאת, מתוך התובנה שאתיקה היא חלק מהותי מהיחסים הבינאישיים, מההתנהגות הציבורית, המקצועית, הארגונית והאישית ומהווה מרכיב מרכזי בחוסן החברתי, בתרבות השלטון, בהתנהלות ארגונים ובעלי מקצוע ובאיכות החיים בחברה.
  • להעלות את אמות המידה האתיות בקרב ארגונים ציבוריים ופרטיים, ובכך לחולל בתהליך הדרגתי שינוי בחברה.
  • לקדם את המחקר והפרסום בתחומי האתיקה ולהפיץ בקרב הציבור מידע ותובנות בענייני אתיקה.
  • *לנהל שיח ציבורי סביב המשמעויות האתיות של סוגיות בחברה הישראלית.
  • להיות הגוף המוביל והמשפיע בישראל בקידום האתיקה.

ייחודיות

המרכז הישראלי לאתיקה הוא הגוף היחיד בישראל העוסק רק באתיקה ובכל תחומי האתיקה. המרכז מקיים פעילות מגוונת, חלקה ייחודית לקבוצות מארגונים ציבוריים, ביטחוניים, עסקיים וגופים מקצועיים, וחלקה פתוחה לציבור הרחב.

המרכז הישראלי לאתיקה מוציא לאור ספרות מקצועית ומפרסם מאמרים וניירות עמדה בתחומי אתיקה שונים.

המרכז  הישראלי לאתיקה שוקד בימים אלו על מאגר עדכני של מאמרים מחקריים, חומרים מקצועיים, מידע על פעילות המרכז, הרצאות מצולמות ואוסף של עשרות קודים אתיים.

מומחיות ועדכניות

המרכז הישראלי לאתיקה פועל בעזרת מיטב המומחים לאתיקה בתחומים השונים. למרכז, מועצה אקדמית בה חברים מומחים ידועי שם בעלי מעמד ציבורי ומקצועי.

המרכז הישראלי לאתיקה אוסף ידע השוואתי ייחודי מהעולם הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט היישומי, ומקדם שת"פ מחקרי מקצועי עם גופים מקבילים מהעולם.